dpf-logo

banner-03

Psykologisk behandling

Jeg er interesseret i personlig udvikling og vækst. Mit udgangspunkt er en psykodynamisk tankegang. Det vil sige, at vores adfærd og trivsel er bestemt af mange faktorer, hvoraf mange ikke er bevidste for os. Mennesker i dag mødes med mange krav og har ikke mindst forventninger til sig selv, som det kan være svært at opfylde . Når der bliver for stor afstand mellem det der er muligt for den enkelte og de oplevede krav, kan det resultere i stress eller depression, som er en hyppig årsag til, at mennesker søger psykolog.

Andre hyppige årsager er skilsmisse eller brud med en kæreste, angstproblematik ,sygdom, problemer på arbejdspladsen mm.

Jeg har haft længerevarende kurser inden for systemisk og kognitiv psykologi og har i øvrigt holdt mig ajour med udviklingen inden for faget gennem utallige småkurser. I de senere år har jeg været optaget af den positive psykologi og mindfullness. Mindfullness kan oversættes til "bevidst nærvær" og fokuserer på evne til at være tilstede i nuet. Krop og psyke er tæt forbundne og ser det som et vigtigt element i behandling at øge bevidstheden om samspillet mellem disse.

Jeg opfatter psykologisk behandling som et samarbejde mellem psykolog og klient. I samtalerne finder vi frem til, hvilken hjælp og støtte der passer til dig, hvor jeg trækker på mine erfaringer . Jeg tager udgangspunkt i det, du ønsker hjælp til. Det er min opgave skabe nogle trygge rammer for behandlingen. Ønsker du, at din ægtefælle eller partner deltager f.eks. i den første samtale, har jeg gode erfaringer med det.

Som psykolog kan jeg tilbyde dig fortrolighed og tavshedspligt ( med få undtagelser). Jeg er en samtalepartner som ikke har de samme følelsesmæssige bindinger til dig som din familie, så du ikke på samme måde skal tage hensyn til, hvad du siger.

Behandlingen består af samtaler af ca. 50 min. -1 times varighed.
Som udgangspunkt mødes vi i starten af forløbet 1 gang om ugen, senere kan der gå 14 dage eller mere mellem hver samtale.

Børn/unge
For børn og unge er det vigtigt, at deres forældre deltager i det omfang, jeg skønner nødvendigt. Jo yngre barnet er desto større grad af forældresamarbejde. For unge vil selvstændiggørelse ofte være et arbejdspunkt.