dpf-logo

Priser


1. Første samtale: 412,06 kr.
2. Følgende samtaler: 344,17 kr.

Unge mellem 18 og 20 år er berrettiget til gratis psykolog hjælp for angst og depression i perioden 1. juli 2018 - 31. december 2021.

Betaling kontant eller på netbank eller mobilepay.
Jeg modtager ikke Dankort.

Er du medlem af "Danmark" får du tilskud.

Sundhedsforsikring
Henvises du via en sundhedsforsikring, vil du som oftest ikke skulle betale noget. Sundhedsforsikring har forskellige aftaler om dækning af udgifter.

Klienter, som ikke modtager tilskud betaler 500 kr. pr. samtale

 

Sygesikringsordningen

Under Sygesikringsordningen er der mulighed for, at egen læge henviser til 12 samtaler hos en psykolog.
Forudsætningen er, at der er tale om en hændelse inden for følgende områder:

Røveri-, volds- og voldtægtsofre

Trafik- og ulykkesofre

Pårørende til alvorligt psykisk syge personer

Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom

Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom

Pårørende ved dødsfald

Personer, der har forsøgt selvmord

Kvinder der, som følge af misdannelser el. lign. ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.

Personer der inden deres 18. år har været udsat for seksuelle overgreb.

Personer over 18 år, der lider af lettere eller middelsvære depressioner. *
  
Personer mellem 18 og 38 år med let til moderat angst/OCD. *


* Lægen kan henvise mere end een gang.